Prodeje bytů formou veřejné aukce

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Občanský průkaz
 • Aukční přihláška
 • Účast na prohlídce předmětu aukce (zastoupení je možné)
 • Složení aukční jistoty (100 000 Kč)
 • Registrace na registrační listině

Podrobnější informace zde:

Postup

 • ÚMČ Praha 2 zveřejní aukční vyhlášku na úřední desce (na vývěsce městské části i v elektronické podobě na webových stránkách www.praha2.cz)
 • Zájemce absolvuje prohlídku předmětu aukce (v termínu stanoveném aukční vyhláškou)
 • Zájemce předloží vyplněnou aukční přihlášku a složí aukční jistotu (v termínu stanoveném aukční vyhláškou)
 • Zájemce se v den konání aukce identifikuje a zaregistruje na registrační listině
 • Aukce začíná licitováním a je ukončena na nejvyšší nabídnuté ceně
 • Vítězný účastník aukce musí uzavřít kupní smlouvu (do 30 dnů ode dne vyrozumění o výsledku aukce)
 • ÚMČ Praha 2 po podpisu předá kupní smlouvu a návrh na vklad ke kontrole na Magistrát hl. m. Prahy
 • ÚMČ Praha 2 po schválení Magistrátu hl. m. Prahy podá návrh na vklad na katastr nemovitostí

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení prodeje bytového fondu

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. a 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení prodeje bytového fondu

Ing. Petra Vágnerová, 4. poschodí – místnost č. 422
tel.: 236 044 370
e-mail: petra.vagnerova@praha2.cz

Agendu veřejných aukcí dále vyřizuje

Gabriela Klimperová, 5. poschodí – místnost č. 526
tel.: 236 044 355
e-mail: gabriela.klimperova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)