Prodej pozemků

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Co je potřeba

 • Doklad o bezdlužnosti kupujícího potvrzený od ekonomického oddělení ÚMČ Praha 2, příslušným finančním úřadem
 • Ověřená kopie nabývací listiny a aktuální výpis z katastru nemovitostí k jednotlivým stavbám, jsou-li vedeny u katastrálního úřadu (v případě, že se jedná o zastavěný pozemek stavbou ve vlastnictví kupujícího)
 • Výpis z příslušného rejstříku kupujícího v případě právnické osoby (v případě fyzické osoby odbor majetku ověří identifikaci kupujícího)
 • Doklad o složení 10 % kupní ceny kupujícím

Podrobnější informace v Pravidlech pro výkup a prodej pozemků:

Postup

 • Odbor majetku předloží návrh záměru prodeje k projednání majetkovému výboru ZMČ
 • V případě kladného stanoviska majetkového výboru ZMČ zveřejní odbor majetku tento záměr na úřední desce na dobu 15 dnů před dalším projednáváním v orgánech MČ Praha 2
 • ZMČ na návrh RMČ schvaluje podstatné náležitosti kupní smlouvy
 • Vypracuje se kupní smlouva s návrhem na vklad do katastru nemovitostí
 • Po podpisu kupní smlouvy se předloží ke kontrole na Magistrát hl. m. Prahy
 • Po kontrole se smlouva společně s návrhem na vklad vloží do katastru nemovitostí

Formuláře

Právní předpisy upravující životní událost

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kontakty

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení prodeje bytového fondu

náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 4. a 5. poschodí

Úřední hodiny:

po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Vedoucí oddělení prodeje bytového fondu

Ing. Petra Vágnerová, 4. poschodí – místnost č. 422
tel.: 236 044 370
e-mail: petra.vagnerova@praha2.cz

Agendu prodeje pozemků vyřizuje

Gabriela Klimperová, 4. poschodí – místnost č. 526
tel.: 236 044 355
e-mail: gabriela.klimperova@praha2.cz

Centrální podatelna

náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)