Správa nemovitostí Praha 2

Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje

Hlavní činnosti

Zajištění efektivní spotřeby energií v budovách ve správě MČ Praha 2 zejména jí zřizovaných příspěvkových organizací

  • Kontrola fakturovaných částek za spotřebu energií a jejich případná reklamace
  • Optimalizace odběrných míst elektřiny
  • Spolupráce na vytvoření systému, který bude pomocí ICT technologií získávat informace o spotřebě energií a jejích nákladech

Právní předpisy upravující životní událost

  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
  • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
  • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Kontakty

Bc. Dagmar Skalická
tel: 236 044 296
mail: dagmar.skalicka@praha2.cz

Související události

Pronájem bytu (veřejná soutěž – aukce)

Pronájem bytu (zdravotně postižení)