20. 5. 2018

Pronájem bytu (mladé rodiny – startovací byty)

Zpět

Co je potřeba

 • Žadatelé musí být v manželství, nebo nesezdaný pár s nezletilým dítětem
 • Žádný z partnerů nesmí být v době podání žádosti starší 35 let (včetně)
 • Alespoň jeden z partnerů musí mít občanství ČR
 • Jeden z partnerů musí mít trvalý pobyt na území MČ Praha 2 minimálně po dobu 2 let (v případě občana státu mimo EU nutno doložit potvrzení o délce pobytu)
 • Oba partneři musí prokázat, že jim nesvědčí žádné vlastnické právo k jinému objektu určenému k bydlení
 • Příjem obou partnerů nesmí dohromady být menší než 0,8násobek průměrné mzdy v hl. městě Praze
 • Příjem obou partnerů nesmí dohromady přesahovat 1,3násobek průměrné mzdy v hl. městě Praze
 • Do celkové výše příjmů se nezapočítávají dávky sociálních systémů spojené s bydlením (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení)
  Podrobnější informace v Pravidlech pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2

Podrobnější informace v Pravidlech pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2

http://urad.praha2.cz/file/qDs1/Pravidla-uceleny-dokument-posl-zmena-23-10-2018.doc

Postup

 • Občan podá vyplněnou žádost o byt pro mladé rodiny a další potřebné dokumenty (jejichž seznam je uveden také v žádosti) na centrální podatelnu
 • Bytové oddělení žádost zkontroluje a pokud nebyly doloženy všechny požadované dokumenty, vyzve občana k jejich doplnění (ve lhůtě do 15 dnů)
 • Pokud občan ve lhůtě 15 dnů dokumenty nedoplní nebo nesplní vstupní kritéria, bude o odmítnutí žádosti informován pověřeným zástupcem MČ Praha 2 pro oblast bytovou
 • Pokud nedojde k odmítnutí žádosti, bytové oddělení ji přijme a postoupí ji k projednání bytové komisi RMČ, která kladná doporučení postoupí zpět bytovému oddělení (záporná a nerozhodnutá k projednání RMČ)
 • Bytové oddělení vyhledá pro žadatele vhodný byt (možné jsou maximálně tři nabídky, které v rámci možností odpovídají požadavkům žadatele a jsou rovněž přiměřené jeho zdravotnímu stavu)
 • Jestliže občan odmítne všechny tři nabídnuté byty, bude vyřazen z evidence žadatelů o nájem bytu (o vyřazení rozhodne pověřený zástupce MČ Praha 2, přičemž opakované podání žádosti je v tomto případě možné nejdříve po uplynutí 4 let ode dne vyřazení z evidence)
 • Jestliže občan přijme nabídku jednoho z nabízených bytů, RMČ Praha 2 rozhodne o uzavření nájemní smlouvy k bytu se statutem „startovací byt“

Formuláře

Žádost o byt pro mladé rodiny

http://urad.praha2.cz/file/8Ds1/Zadost-o-byt-pro-mlade-rodiny.doc

Příloha č. 1 k žádosti o byt pro mladé rodiny – potvrzení o výši příjmů

http://urad.praha2.cz/file/9Ds1/priloha-c-1-k-zadosti-o-byt-pro-mlade-rodiny-prohlaseni-o-prijmech-30-10-2012.docx

Kontakt

Úřad městské části Praha 2, odbor majetku a investic – oddělení bytové
náměstí Míru 600/20, Praha 2
hlavní budova, 5. poschodí

Úřední hodiny:
po, st 8:00–12:00, 13:00–17:30

tel.: 236 044 111 (telefonní ústředna)
e-mail: posta@praha2.cz
www.praha2.cz

Agendu sociálních obecních bytů vyřizuje
Pavlína Jasanská, 5. poschodí – místnost č. 524
tel.: 236 044 350
e-mail: pavlina.jasanska@praha2.cz

Centrální podatelna
náměstí Míru 600/20, Praha 2

Úřední hodiny:
po, st 8:00–17:30
út, čt 7:30–16:00
pá 7:30–13:30

Právní předpisy upravující životní událost

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník