18. 5. 2018

Dotazy a odpovědi

Zpět

Poraďte se se naším interaktivním poradcem, Chatbotem.

Nyní je Chatbot v ověřovacím provozu. Mějte s ním prosím trpělivost a pomáhejte nám s jeho učením.
Chatbot u otázek, které zná a má naučeny, umí odpovídat v řádu vteřin. Pokud Vám nebude schopen odpovědět, budete přesměrováni na e-mail martin.havlik@opusconsulting.cz a dotaz bude neprodleně řešen s garantovanou reakcí do 3 pracovních dní. Dotazy a odpovědi na ně pak budou přidávány do znalostní báze, čímž se bude Chatbot neustále zdokonalovat.

Chatbot neslouží pro řešení akutních havarijních situací občanů. V případě problémů s dodávkou tepla kontaktujte příslušného technika Správy nemovitostí Praha 2, a.s.. Kontakty naleznete na www.snp2.cz.

Rekonstrukce ulice Vinohradská v Praze je akcí Dopravního podniku hl. m. Prahy a hlavního města Prahy. Dopravně inženýrské rozhodnutí a Dopravně inženýrské opatření vydal Odbor dopravních agend MHMP po souhlasném stanovisku Policie ČR a vlastníka pozemních komunikací. V záležitosti týkající se dopravně inženýrského rozhodnutí a opatření se obracejte na výše jmenovaný odbor, v průběhu stavby se můžete obrátit přímo na zástupce zhotovitele a technický dozor stavby Ing. Miroslava Tožičku ze společnosti Inženýring dopravních staveb, a. s.,  tel. 724 170 014.

Další informace viz reportáž na http://www.praha2.cz/Setkani-k-rekonstrukci-Vinohradske-tridy.html